top of page

Arbejdet i 2018

MØDEAKTIVITET I 2018:

Bestyrelsesmøder: 23. 1., 26. 2., 5.4., 7.5. 13.6., 29.8.,24.9., 30.10., 3.12. 
Generalforsamling: 10.4. i Beboernes Hus.

Øvrige møder:

 • Fællesråd har deltaget i møder med ’Sager Der Samler’: 19.2. og 12.3.

 • Fællesrådsseminar på rådhuset: 6.3., 19.9. og 29.11.

 • Midtbykoordineringen: Der har været afholdt koo-møder mellem ChristiansbjergFR, VestergadeFR og Frederiksbjerg 11.4.,17.9., 10.10.  Her drøftes fælles problemer og strategi ift bl.a. fællesrådsseminarer, og temaer som ’fortætning’ og ’parkeringspolitik’ mm.

 • Projektmøder: se nedenfor

HØRINGSSVAR INDSENDT 2018

 • Nørrealle 72-74, to små arbejderboliger til 5-etagers hotel. (kommer til byråd og TU i april 2019

 • Thunøgade 19.B, to boliger i baghus med altaner ud over skel (vedtaget)

 • Langelandsgade 106, bevaringsværdig villa rives for at opføre 5- etager noget i skel

 • Langelandsgade 35, historisk villa erstattes af hjørneudfyldning med ca 400% bebyggelse (vedtaget)

 • Hjelmensgade, 8-12/H. Guldbergsgade , matrikelændring for at Laursen Realskole kan udvide midt i karreen  (endnu ikke sat på dagsorden).

 • Grønnegade 82-84, hjørneudfyldning med mange etager og dårlige friarealer. (Endnu ikke sat på dagsorden.)

 • Klostergade 80-82, Hjørneudfyldning, rívning af gammel beboelse, fældning af træ mm, (endnu ikke på dagsorden).

 • Sølystgade 5, ekstra etage på lidt slidt ejendom, (ingen tilbagemelding endnu).

 • Sølystgade 21, 8 stk etrumsboliger + elevator i stedet for lille sidehus, altaner i skel.-
  dette bliver en heftig prøvesag midt i Øgaderne (afventer).

 • Sjællandsgade 52, ekstra etage på ejendom, (kommer for i april 2019).

 • Volden 27-29, Bestsellers modernisering i bevaringsværdige latinerkvarter. -se herunder om møder. (Projektet bevilget, se neden for.)


PROJEKTMØDER OG ARBEJDSGRUPPER/PROJEKTER:

 

 • Møde med Latinerforeningen og rådmand, stadsarkitekt om bevaring af Latinerkvarteret, specielt diversitet og bebyggelsesgrad. Aflevering af 2000 underskrifter for mangfoldighed i Latinerkvarteret, d. 6.11.

 • Møde med Boligkontoret og Nørre Stenbro Beboerforening om passager i byggerived Knudrisgade-Kirkegårdsvej. Vi krævede underjordisk parkering til bebyggelsen.

 • Borgermøde om Aarhus Ø, d. 28.11. Vi har støttet FR Aarhus Ø med udtalelse. Sagen kører fortsat

 • Letbane2-føringen. Her har været en del møder, bl.a. med Hasle Fællesråd, Freddy Wisler o.a.om analyser af kommunens forslag og alternativer, Banegraven og S Frichsvej, ny badegård og rutebilstation ved Viby Ringvej osv. Ingen afklaring.

 • Arbejdsgruppe ’ Grøn Midtby’ holdt et par møder i foråret 2018, og Chr. Stenbro har tegnet fint forslag 

 • Møder med Cykelby Aarhus og med Mobilitetsafdelingen, begge dele i en konstruktiv udvikling.

 • Forberedelse af etablering af Fællesråd på Trøjborg, som blev stiftet 6.11.

 • En koordineringsgruppe mellem midtbyens FR er nævnt ovenfor (Midtbykoordineringen); dette forum er meget konstruktivt. Uddybet til generalforsamlingen.

 • En arbejdsgruppe med Hans B, Thomas K og Lisbeth Uhd har arbejdet med et borgermøde på DOKK! om ’visioner for Midtbyen’. Mødet skulle baseres på Øgadernes arbejde med helhedsplan hvor der ligger en stribe konkrete visioner og krav til udvikling af bydelen, som kan bruges som model for andre bydele. Planen
  var afholdelse i foråret 2019. Borgermødet er udsat.

 • Helhedsplanarbejdet i Øgaderne, herunder kvartersvandring og møde med TekniskUdvalg d.26.nov, med pressedækning. Borgermøde d. 6.febr. Helhedsplanarbejdet er foregået i regi af både Fællesråd og Beboerforening for Øgaderne. Planen ventes gennem byrådet til sommer

 • En arbejdsgruppe med FR, Beboerforeningen for Nr Stenbro/Solveig Munk samt Levi Dørken mfl. har holdt forberedelsesmøder omkring ’helhedsplan/nu Udviklingsplan Nørreport’

 • Off. møde d. 11. marts på Arkitektskolen. Arkitektskolens bygninger sælges og der skal udarbejdes lokalplaner som samles i ’udviklingsplanen’.

 • FR har en generel opgave i at mobilisere Nr Stenbro OG Latinerkvarteret til at fremlægge visioner og planer for fredeliggørelse og grøn udvikling af de to kvarterer. Nr Stenbro er i gang, Latinerkvarterets forskellige grupper skal mødes ogsamles.

download (1).jpg
FørEfter2.jpg
bottom of page