SENESTE -
oplister seneste aktiviteter pr måned (nok ikke alle). Opsamling fra forside. En del kan du læse mere detaljeret om, ved at se under "Igangværende aktivitet". I forbindelse med årlig generalforsamling flyttes foregående års månedslister over i "Tidligere aktivitet".

August 2022

 • Opfølgning med kommune vedr fredeliggørelse, mobilitet og begrønning Øgaderne/Nr. Stenbro

 • Div høringssvar vedr byggesager og svar henvendelser fra medlemmer

 • Høringssvar Politik for Bykvalitet og Arkitektur - se opslag

 • Workshop - start på "hvad vil vi med Latinerkvarteret"

 • Møde Midtbyforum 23.08

 • Bestyrelsesmøde 23.08

 • Fællesrådsseminar, Rådhuset, 22.08

 • Oplæg om fortætning, Arkitektforening dialogmøde

       Dokk1, 18.08

 

Juli 2022

 • Feriemåned med nedsat aktivitet

 • Div .korrespondance for at besvare/sikre aktiviteter mht grønne borgeraktiviteter, havneudvidelse, luftforurening mv.

 • Endelig afgørelse vedr Sølystgade 21-sagen 

Juni 2022

 • Debatsalon Politik for Bykvalitet og Arkitektur 23.06

 • Arrangement: 'Aarhus synger for klimaet' - 18.06 - se opslag

 • Lidt gang i mere grønt - fejring af flere træer, Fynsgade/Høegh Guldbergsgade 16.06  - se opslag

 • Møde Netværk "Med Hjerte for Aarhus" 15.06

 • Møde Midtbyforum 14.06

 • Bestyrelsesmøde 13.06

 • Høringssvar Grønnegade 68B 10.06

 • Formøde om borgerinddragelse vedr "Prismet" 08.06 - se invitation

 • Modtagelse af opfordringer til deltagelse i møde vedr. kriminalitetsforebyggelse, mv,

 • Foretræde vedr. Nørrebrogade 28 d. 07.06.

 • Møde om Havneudvidelsen del 2 - på Blixen 07.06

 • Forespørgsel vedr ny skorsten i Volden 02.06

 • Henvendelse til Kulturudvalget vedr salg af ejendomme Studsgade/Paradisgade - Fællesråd opfordrer til anvendelse til offentlige/kulturelle formål - 01.06.

 • Møde med oplæg luftforurening/kvalitet - Nørregade/Nørreallé 01.06 - se her

 • Møde om mulighed for borgerinitiativer - grønt istedet for asfalt. 31.05.

 

Maj 2022

 • Møde om mulighed for borgerinitiativer - grønt istedet for asfalt. 31.05.

 • Høringssvar "Højklasset kollektiv trafik etape 2" 26.05

 • Møde om Havneudvidelsen på Blixen 24.05

 • Dialogmøde DOKK1 "Politik for bykvalitet og arkitektur 20.05"

 • Møde/vandring vedr luftkvalitet Nørregade/Nørreallé - se opslag/invitation. 19-05

 • Netværksmøde Med Hjerte for Aarhus 18.05

 • Dialog om Prismet mv. 17.05

 • Høringssvar dispensation lokalplan 1100, Skovvejen, 16.05

 • Bestyrelsesmøde 16.05

 • Opslag om deltagelse i valg som frivillig - se her

 • Behandling og indsendelse diverse forespørgsler: manglende høring byggesager, principielle spørgsmål om borgeres adgang til høring, oplæg til møde vedr proces for grønne oaser og borgerinitiativer

 

April 2022

 • Møde med Mobilitet/kommunen vedr projekt om fredeliggørelse Øgaderne 27.04.

 • Konstituerende bestyrelsesmøde efter Generalforsamling 26.04

 • Møde Midtbykoordinering 20.04

 • Netværksmøde Med Hjerte for Aarhus 19.04

 • Behandling og indsendelse diverse forespørgsler: private fællesveje i Øgaderne, privat fællesvej problematik Latinerkvarter, manglende høring byggesager, Langelandsgade 35 A respons, rykker vedr mulighed for grønne oaser istedet for asfalt

 • Møde om Midtbyvision 07.04

 • Generalforsamling Midtbyens Fællesråd 06.04

 • Vandring og møde, Latinerkvarteret rep. Den Gamle By og Midtbyens Fællesråd 05.04.

 • Møde om bygge- og lokalplan sagsbehandling med forvaltningen (flere fællesråd) 04.04.

 

Marts 2022

 • Møde om Helhedsplaner, arbejde på oplæg (Midtbyens & Trøjborg Fællesråd

 • Formandsmøde fællesrådene 24.03

 • Netværksmøde Med Hjerte for Aarhus 21.03

 • Høringssvar byggesag Kaløgade

 • Høringssvar Helhedsplan Nørreport

 • Mailudveksling vedr muligheder tidl. Arkitektskole

 • Trafikmøde Knudrisgade 16.03.

 • Møde i Midtbyforum 15.03

 • Bestyrelsesmøde 14.03

 • Mailudvekslinger vedr div byggesager Øgaderne

 • Høringssvar Midtbyvision

 • Møde i Midtbyforum om Midtbyvision

 • Høringssvar Havneudvidelsen

 • Mailudveksling med kommunen om mulighed for begrønning af asfalthjørner

 

Februar 2022

 • Borgermøde vedr. høring Helhedsplan Nørreport 24.2.

 • Netværksmøde "Med Hjerte for Aarhus" 21.02. - oplæg fra Fællesrådet om Øgadernes Helhedsplan

 • Spørgsmål og kommentarer i byggesag Sølystgade

 • Svar til Metin/radikale vedr forslag om busholdepladser

 • Forespørgsler vedr. Stålstien/nybyggeri Nørrestenbro

 • Forespørgsler vedr. fredeliggørelse Knudrisgade

 • Forespørgsel vedr transparens og tilstrækkelighed i Sølystgade 21 høring

 • Forespørgsler og forslag vedr. grønne oaser istedet for asfalt,

 • Byggesags/lokalplansags-forvaltning og processer (ønske om møde med kommunen)

 • Bestyrelsesmøde 09.02.

 • Møder vedr Sommergågade/Graven 

 • Møder vedr Helhedsplan Nørreport

 • Forespørgsler vedr byggesag Kaløgade

 • Møde 01.02 Midtby Koordineringen

Januar 2022

 • Møder og skriverier vedr Helhedsplan Nørreport samt byggeprojekt Kaløgade 5 - 7

 • Bestyrelsesmøde d. 13.01.

 • Høringssvar Thunøgade 55

 • Høringssvar Grønnegade 80 

December 2021

 • Forespørgsel vedr manglende høring byggesag i Sølystgade

 • Møde med arkitekt/ejer Grønnegade 80

 • Møde med arkitekt/ejer Thunøgade 18

 • Udredning vedr Kaløgade 5-7

 • Meningstilkendegivelse vedr. Midtbyvisionen

 • Bestyrelsesmøde 02.12.  

Slide Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.