top of page

Arbejdet i 2019

MØDEAKTIVITET I 2019:

 

Bestyrelsesmøder: 15.1., 20.2., 29.4., 29.5., 19.6.,14.8., 16.9., 16.10., 4.11., 9.12.

Generalforsamling: 26.3.
Øvrig mødeaktivitet:

Møder Midtbykoordineringen:  15.1., 19.3., 7.5., 12.6., 15.8., 8.10., 11.11., 10.12.,
Møder Metværk med Hjerte for Aarhus: 4.8., 20.8., 7.10., 16.10., 14.11.,
Div foretræder Teknisk Udvalg: 24.6., 2.10., 6.11. 16.12.
Møder vedr Helhedsplan Øgaderne: 28.2., 23.3., Workshop 15.5., 23.8., 9.9., 7.10., 29.10.,7.11., workshop 26.11.
 

HØRINGSSVAR INDSENDT 2019

 • Byggeri Samsøgade 73 (inkl foretræde)

 • Byggeri og terrasse i skel i Thunøgade 19B; (indsigelsen ikke fulgt)

 • Matrikelomlægning i Hjelmensgade-H. Guldbergsgade. Sagen fulgt op af støtte til klagesag (Sagen ikke afsluttet)

 • Byggesag i Sjællandsg. 62B –og møde med Forvaltningn i Blixen d.23.10

 • P-anlæg i Langelandsgade 106

 • Udnyttelse af loft til bolig i Langelandsgade 39-

 • Nedrivning af villa i Langelandsgade 35

 • Lokalplan for Sandgravvej, bl.a. nedrivning af bevaringsværdigt hus.  Også foretræde.

 • Byggesag Sølystgade 21. Udover høringssvar også megen kommunikation/henvendelser byråd, Magistrat mv.

 

ØVRIGE SVAR/KOMMENTARER INDSENDT 2019

 • Brev til kommunen om gangbroen fra Skovvejen-fiskerihavnen

 • Brev til magistraten, om nedrivning af byhus i Knudrisgade 9. -ukendt af forvaltn.-

 • Kommentarer til mobilitetsplan for midtbyen og foretræde

 • Kommentar til planen ’Aarhus grønt og blåt’.

 

 

PROJEKTMØDER OG ARBEJDSGRUPPER/PROJEKTER:

 • Borgermøde DOKK1 om mobilitet: 5.11.

 • Aarhus Kommune Lederkonference: Fællesråd bidrag til  workshop om helhedsplan for Øgaderne: 26.4

 • 'Nyt Aarhus H' Workshop på Godsbanen: 25.3. og 31.10.

 • Cykelevents: 28.5 og 27.6.

 • Sommergågade i Graven, Midtvejsevaluering: 7.8.

 • Oplæg til stiftelse af Fællesråd Trøjborg: 25.2.

 • Helhedsplan 'Nyt Nørreport': 8.3., 24.6., 8.8.

 • Fortsat opfølgning på Helhedsplan for Øgaderne undervejs.

.

Sandgravvej_Google_Street_View-1024x361.jpg
graven_sommergaagade_plantegning.jpg
bottom of page