top of page

Arbejdet i 2020

MØDEAKTIVITET I 2020:

 

Bestyrelsesmøder: 29.1., 24.2., 30.3. (generalforsamling flyttet/Corona) 14.5., 22.6., 9.8., 7.9., 14.10., 23.11.

Generalforsamling: 1.10
Øvrige møder:

Midtbykoordineringen: 12.3., 18.6., 28.8., 11.11.
Møder i Netværk 'Med Hjerte for Aarhus': (forårsdatoer mangler/mange coronaaflysninger) 23.9., 20.10., 26.10., 2.11., 30.11.
Foretræder Teknisk Udvalg:  3.2.,6.5.,10.8.19.8.,5.10.

 

HØRINGSSVAR INDSENDT 2020

 • Sølystgade21, flere skrivelser + foretræde

 • Rolighedsvej 16, + foretræde

 • Lokalplan Nørreport, + foretræde

 • Studsgade 48B

 • Vesterbrogade 36

 • Grønnegade 82-84; flere henvendelser til kommunen pga konflikt mellem beboere Samsøgade/ Lollandsgade og bygherre, inden byggesagsrunde 2.

 • Mejlgade 53

 • Mejlgade 9

 • Sjællandsgade 62b, også dialogmøder med kommunen. Samt støtte til klagesag.

 • Volden 18-20, udover høringssvar og kontakter til beboerne, støtte til klagesag

 • Volden 13

 • Rosensgsde 28

 • Badstuegade 15

 • Knudrisgade 9

 • Langelandsgade 35

ØVRIGE SVAR/KOMMENTARER INDSENDT 2020

 • Kulturpolitik 2021-2024

 • Helhedsplansarbejde for Øgaderne - høringsrunde

 • Skrift omkring bæredygtighed og klima.

 • Breve -sammen med Trøjborg- om gangbroen fra Skovvejen til rådmand

 • Støtte til beboerne i Poul M. Møllersvej for at bevare husene på kommunale hænder; demo, læserbrev,foretræde.

 • Breve, henvendelser og møder om by-belysning- ’LEDgruppen’

PROJEKTMØDER OG ARBEJDSGRUPPER/PROJEKTER:

 • Møder 'Nyt Nørreport': 6.2., 15.10., 10.11.,

 • Borgermøde: Blixen 23.3.

 • Helhedsplansarbejde for Øgaderne og Nørrestenbro i 2020. til Øgaderne borgermøde, høringsrunde oghøringscafé.

 • Møder med mobilitetsafd. om fredeliggørelse i Øgader og NR Stenbro.

 • Visioner for Midtbyen 7.2. møde på rådhuset

 • Møde om Stadsarkitektens rolle og arkitekturpolitik

 • Foredrag Johannesgården om Byudvikling og fællesrådenes rolle

 • Møde om Aarhus- blåt og skrift omkring bæredygtighed og klima.

 • Møde med byrødder om Sølystgade 21 mm

 • Møder vedr. sommergågader i 2020

Sølystgade.png
0caf25ff-402d-4770-886f-6577cd1653e8.jpg
aarhus-som-doughnutby.jpg
download (5).jpg
midtbyvision.jpg
bottom of page