top of page

Medlem af Fællesrådet

Persondata

Som medlem af Midtbyens Fællesråd, skal du vide, at vi registrerer og behandler personoplysninger om dig vedrørende:

  • Navn

  • Adresse

  • E-mailadresse

  • Betaling af kontingent

  • Eventuelt tillidshverv i fællesrådet

 

Registrering og behandling af oplysningerne er nødvendige i forhold til at administrere dit medlemskab og fællesrådets legitime arbejde i at indsamle og behandle sådanne sædvanlige medlemsoplysninger. Retsgrundlaget for vores indsamling/opbevaring/behandling af personoplysningerne er persondataforordningens artikel 6.  Oplysningerne vil alene blive videregivet til andre i det omfang, fællesrådet er berettiget hertil.

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi har om dig, ligesom du har ret til at gøre indsigelser imod behandlingen samt anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger. Du kan kontakte fællesrådet med anmodning på mail: midtbyensfaellesraad@gmail.com

De oplysninger, vi behandler om dig, vil blive slettet, hvis du på et tidspunkt melder dig ud af fællesrådet, eller fællesrådet nedlægges.

Hvis du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke sker korrekt, vil du kunne klage herover til Datatilsynet. Se www.datatilsynet.dk.

bottom of page