top of page

Møder

Fællesrådet afholder bestyrelsesmøder ca 1 gang om måneden. Som medlem har man mulighed for at bede om at et emne/en sag tages op og deltage i fremlæggelse/diskussion herom. 

 

Bestyrelsen kan træffe beslutning om fra tid til anden at afholde åbent bestyrelsesmøde. Dette annonceres i givet fald på hjemmeside. 

Bestyrelsen tilstræber at indkalde til medlemsmøder 1 - 2 gange om året (i øjeblikket grundet corona ligger dette stille) med henblik på at fremlægge og diskutere, hvilke emner Fællesrådet skal beskæftige sig med, hvilke projekter, der skal iværksættes mv. Medlemsmøder annonceres på hjemmeside.

 Der indkaldes til årlig generalforsamling. Alle medlemmer på mailliste modtager invitation. Der annonceres ligeledes på hjemmesiden, Det tilstræbes at generalforsamling afholdes i april.

Derudover deltager bestyrelsen ved repræsentation i møder i Netværk Med Hjerte for arhus, Midtby-Koordineringen (Fællesråd indenfor ringgaden), møder med kommunen, ad hoc møder med Forvaltning, politikere, interessenter i forbindelse med byggesager, høringer, projektmøder mv.

bottom of page