top of page

Medlem af Fællesrådet

Alle beboere, foreninger, institutioner, organisationer, virksomheder m.fl., der har adresse i Latinerkvarteret, Øgaderne, Nørre Stenbro og Skovvejskvarteret, kan blive medlem af Fællesrådet.

 

Der er 2 typer medlemskab af Midtbyens Fællesråd

 1. Medlemsgruppe: Foreninger, beboergrupper, institutioner, skoler og råd, organisations- og partiafdelinger m.v. med tilhørsforhold til området.

 2. Individuelt medlem:  Husstande og enkeltpersoner med bopæl i området samt virksomheder med adresse i området kan optages som individuelle medlemmer.

 

Du kan godt melde dig ind som individuelt medlem selvom eksempelvis din beboerforening også er medlem.

Bliv medlem af Fællesrådet

Hvorfor blive medlem?
 • Hvis du/I har et problem, projekt eller emne, som I gerne vil inddrage kommune/forvaltning/ byråd i - Fællesrådet kan være kontakt

 • Hvis du/I er engagerede i byudvikling, i grønne oaser, trafikproblemer, kulturmiljøer

 • Hvis du/I vil være med til at påvirke hvad der sker i jeres kvarter, gade, karre, by

 • Hvis du/I er nysgerrige, gerne vil bidrage, høre nyt

 • Hvis du/I gerne vil støtte op om Fællesrådets frivillige arbejde

Hvordan blive medlem & kontingent

Medlemskab

Du/I bliver medlem ved at klikke på "Bliv medlem" og udfylde fomular. Fællesrådet melder tilbage hurtigst muligt om medlemskab.

Kontingent

Ved medlemskab betales kontingent:

 

 • 200 kr/året medlemsgrupper

 • 100 kr/året individuelle medlemmer

Der betales fuldt årskontingent ved indmeldelse.

Årskontingent løber iøvrigt 01 jan. - 31. dec. Betalingsfrist senest ved årlige generalforsamling.

Kræver det noget at være medlem?
 • Medlemmer modtager indkaldelse til den årlige generalforsamling samt til en række åbne møder, fællesrådet arrangerer. Der er ikke krav om at du/I deltager - men vi håber, I har lyst.

 • Medlemmer har mulighed for at stille op til bestyrelsen. 

 • Fra tid til anden kan der være mulighed for at deltage i forskellige Ad Hoc arbejdsgrupper. Det kan eksempelvis være vedr. en helhedsplan, fredeliggørelse af gader, klimatiltag og meget andet. Det er altid frivilligt, om man vil deltage.

faellesraad_logoGroen.png
bottom of page