top of page

Fællesrådets organisation og rolle

Vi ønsker at bevare kvaliteterne, kulturmiljøerne, styrke mangfoldighed og grønne oaser i vores kvarterer og sikre at et nutidigt og fremtidigt byliv kan blomstre i vores område. Vi ønsker, at udvikling af området skal ske i tæt samarbejde med beboerne og søger at styrke engagement, fællesskab og dialog blandt beboere og i forhold til kommunen.

Se Midtbyens Fællesråds vedtægter her: 

Se Kommunens aftale med Fællesråd her: Fællesrådsaftale

Fællesrådets Organisation

Fællesrådets Bestyrelse
 1. Fællesrådet ledes af en bestyrelse.

 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af minimum 3 og op til 9 medlemmer. Der tilstræbes men kræves ikke repræsentation af alle geografiske områder under Fællesrådet i bestyrelsen.  

 3. Valgbare er alle Medlemmer.

 4. Bestyrelsen hhv revisor vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmer

2024/25

 1. Thomas Kruse (formand)

 2. Jørn Østergaard 

 3. Hans Bjerregaard

 4. Ellen Yang Fisker

 5. Michael Langebæk

 6. Anja Arnevik

 7. Gry Larsen

 8. Vibeke Skjøttgaard

Suppleanter:

Karen Qvist Rørsted

Valgt revisor:

Bente Gregersen

Generalforsamling
 1. Generalforsamlingen er Fællesrådets højeste myndighed.

 2. Fællesrådet afholder en årlig generalforsamling i april måned. Generalforsamling kan ved uundgåelige hindringer for afholdelse udsættes til nærmest mulige dato.

 3. Generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel direkte til Medlemmer pr e-mail. Generalforsamlingen er åben for alle interesserede. Stemmeberettigede, i henhold til Vedtægter

faellesraad_logoGroen.png
bottom of page