top of page
Search
  • vibekeskjoettgaard

Kommuneplantillæg "Et grønnere Aarhus med mere blåt" - Fællesrådets høringssvar.

Updated: Jan 11, 2022


Aarhus Kommune har haft en Temaplan i høring (slutdato 01.12.21) vedr "Et grønnere Aarhus med mere blåt". Fællesrådet indsendte et høringssvar. Fællesrådet forfølger fortsat sagen, da det i høj grad også har indflydelse på udviklingen i vores område af byen.


"FORSLAG TIL TEMAPLAN OM ET GRØNNERE AARHUS MED MERE BLÅT 

Kommuneplantillæg nr. 105

Byrådet har som målsætning at øge bykvaliteten ved at tilføre byen og Aarhus mere grønt samt at sikre en robust og bæredygtig by, der samtænker plads til vandet i de grønne områder og i byrummene. Derfor stilles forslag om sammenhængende løsninger med plads til grønt, til vand, til møder mellem mennesker, til liv og til ro. Planforslaget peger på, hvor der er potentiale for grønne, rekreative områder i byen, i landskaberne nær byen og i det åbne land og hvordan der ad åre og ved byens udvikling kan skabes en bedre sammenhæng mellem områderne." (Aarhus Kommune)


Fællesrådets høringssvar kan læses her:


12 views0 comments

Comments


bottom of page